Acords de la Junta de Govern Local de Sitges 2 d’abril de 2024

La Junta de Govern Local aprova l’adjudicació del contracte de serveis de monitoratge per dur a terme el projecte Patis Oberts.

La Junta de Govern Local, celebrada aquest dimarts 2 d’abril , ha aprovat l’adjudicació del contracte del servei de monitoratge i dinamització del projecte Patis Oberts, amb funcions de vigilància, dinamització i promoció de la participació. El contracte, amb un import de 60.008,19€, té una durada de prop de 9 mesos, amb possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna. La iniciativa dels Patis Oberts obre els patis de les escoles amb l’objectiu de promoure l’activitat esportiva i el vessant educatiu i social del joc entre la població infantil, el col·lectiu jove i les famílies.

La junta també ha aprovat l’expedient de contractació per la prestació dels serveis preventius sanitaris d’autoprotecció dels actes organitzats per l’Ajuntament de Sitges i als que en dona suport, ja siguin actes festius, culturals, esportius o de promoció econòmica. En aquest sentit, l’òrgan municipal també aprova l’obertura de la licitació i acorda la seva publicitat a la Plataforma Pública de Contractació.

Relació d’acords aprovats per la Junta de Govern Local de Sitges a 2 d’abril de 2024

• Aprovacio de l’adjudicació del contracte de serveis de monitoratge del projecte Patis Oberts.
• Aprovació de l’expedient de contractació per la prestació dels serveis preventius sanitaris d’autoprotecció dels actes organitzats per l’Ajuntament de Sitges.
• Aprovació de la convocatòria i bases específiques que han de regir el procés selectiu, provisió definitiva del lloc de Comandament Cap del Departament d’Intervenció.
• Aprovació de la renúncia al dret de tempteig en la transmissió de la finca catalogada “Casa Maria Montané” (c/ Port de n’Alegre 45).