Construcció de 482 Habitatges de Protecció Oficial a Sitges per al 2024-2030

El Pla Local d’Habitatge aborda els desafiaments específics i estableix una fulla de ruta per als propers anys.

El Pla Local d’Habitatge 2024-2030 continua avançant, després de la sessió pública presencial feta el passat divendres a la tarda al Centre Cultural Miramar. En aquesta sessió van participar el govern municipal i l’equip redactor del Pla. El regidor d’Habitatge, Jaume Monasterio Miró, va explicar que

“som conscients de la problemàtica especial que tenim a Sitges en matèria d’habitatge i per això ja hem començat el procés per desenvolupar 482 habitatges de protecció oficial en els pròxims anys”.

Precisament, la sessió del Pla Local d’Habitatge del divendres va servir per presentar el diagnòstic sobre aquest àmbit a Sitges, on s’han detectat problemes amb els preus de venda i lloguer a la localitat. Aquest informe complet es pot consultar a sitges.cat/habitatge. Amb aquest diagnòstic a la mà i els resultats de la participació ciutadana, ara l’Ajuntament ha de dibuixar les accions que vol desenvolupar en els pròxims anys i portar a aprovació del Ple municipal el nou Pla Local d’Habitatge. En aquest sentit, l’Alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell Abella, va recordar en el tancament de la sessió que

“l’habitatge és una prioritat per aquest govern” i va afegir que “cada setmana rebem casos de persones de Sitges que ens demanen habitatges a preus protegits”.

En aquest context, Sitges ha lliurat 175 habitatges de promoció oficial en tres promocions realitzades en els últims anys. Per aquest motiu, l’anàlisi de la situació menciona l’expertesa municipal en desenvolupar aquest tipus de promocions. Segons el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge de Catalunya, Sitges hauria d’assolir l’objectiu de solidaritat urbana del 15% dels habitatges principals destinats a polítiques socials per a finals del 2041.