Sitges – Moverse en Coche | Parkings en Sitges

La limitació de la velocitat en el casc urbà és de 50 km/h i de 30 km/h en alguns trams.

En el centre del municipi és difícil aparcar, però hi ha una xarxa d’aparcaments públics i altres pàrquings privats i municipals. Veure plànol d’aparcaments més a baix.

Hi ha carrers on es pot aparcar sense pagar, altres que són “zona blava” on es paga per temps (per anticipat, si se sobrepassa el temps es multa al vehicle) i altres amb condicions (per dies del mes, per temps limitat… s’ha de posar atenció en les senyals encara que no sempre són clares).

Zona Blava
Per veure els horaris i tarifes de cada zona blava de Sitges, aconsellem consultar la web de l’Ajuntament:
www.sitges.cat/html/sitges_tema_a_tema/mobilitat/on_aparcar.html

Si el seu cotxe és multat per sobrepassar el temps estipulat en el ticket de la zona blava, es pot realitzar una “anul•lació voluntària” de la denúncia, sempre i quan sigui en el mateix dia de la denúncia, pagant menys de 10€ (s’ha de seguir les instruccions de la màquina expenedora).
Si es paga la denúncia dins dels 30 dies naturals següents a la data de la mateixa, l’import a pagar es redueix un 30%.
Distintiu residents de Sitges
Els residents de Sitges (empadronats a Sitges), poden obtenir gratuïtament un distintiu per al seu vehicle en que per 2 euros poden aparcar tot el dia en la zona blava o per 1 euro es pot aparcar durant el matí o per la tarda (fins i tot, alguns pàrquings de zona blava són gratuïts amb el distintiu, com el d’Aiguadolç o La Plana).
El distintiu es pot obtenir durant tot l’any a l’OAC, els requisits són:
Persona sol•licitant inscrita en el Padró de Sitges.
No tenir multes de l’Ajuntament pendents de pagament.
Vehicle inscrit en el padró de vehicles de Sitges o si és de renting, que estigui a nom del sol•licitant.
Si el vehicle està en el padró de Sitges i a nom de persona jurídica, es permet un màxim de 3 vehicles per societat.
Vehicle que no estigui en el padró de Sitges, a nom de persona jurídica que certifica l’ús exclusiu d’aquest vehicle per el sol•licitant que estigui empadronat a Sitges.

El distintiu es col•loca a la cantonada inferior dreta del parabrises del cotxe.

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) – Centre
Carrer Nou 12
08870 – Sitges
Tel. 010 – +34 938114804
oac@sitges.cat
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de Garraf
Plaça del Baró de Güell
08871 – Sitges (Garraf)
Tel. +34 936320092
oac@sitges.cat
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Les Botigues
Pg Marítim de les Botigues, 1
08860 – Sitges (Les Botigues de Sitges)
Tel. +34 936360833
oac@sitges.cat